11 goda anledningar att spela Go

11 goda anledningar att spela Go


Go är enkelt. 

Man försöker omringa territorie, samtidigt som man försöker undvika att bli omringad. Enkelt och rakt på sak.


Go är komplext. 

Det enorma antalet möjliga positioner gör att inget spel är det andra likt.


Go handlar om att bygga, inte förstöra. 

Go börjar med ett tomt bräde där spelarna sedan försöker bygga starka men samtidigt flexibla formationer. Många spel slutar utan att en enda sten fångats och tagits av brädet.


Go är ett spel som förändrar sig. 

Den stora komplexiteten bidrar till att allteftersom du blir mer erfaren så ser du nya aspekter av spelet.


Go är ett spel där du vet hur bra du är. 

Erfarna spelare har en rank, som handikapp i golf, som säger hur starka de är. Den uppskattas efter hur du presterar mot andra spelare, på en klubb, turnering eller någon online-server.


Go är ett spel där alla är lika. 

Genom rankingsystemet kan man korrigera för skillnader i styrka mellan två spelare. Den svagare spelaren får handikappstenar motsvarande antalet stegs skillnad i rank, för att ge båda spelarna lika stor chans att vinna.


Go har alltid en vinnare. 

Det blir till skillnad mot exempelvis schack aldrig remi.


Go är bra för din hälsa. 

Go har använts för att stötta barns utveckling, terapeutiskt för personer med ADHD och kan hjälpa till att bromsa effekterna av åldrande.


Go är världens populäraste brädspel. 

Trots att det ännu inte är så känt i Väst är det enormt populärt i Asien, framförallt Kina, Japan och Korea där det finns över 100 miljoner spelare. Där syns det mycket i media, det finns till och med dedikerade tv-kanaler, och populariteten växer i Väst.


Go är världens äldsta spel. 

Det är det äldsta spelet som fortfarande spelas enligt de ursprungliga principerna. Mindre detaljer har ändrats, men i stort sett är det samma spel som för tusentals år sedan.


Go utvecklas fortfarande! 

Trots att det spelats och studerats under så många år så händer det fortfarande saker som ändrar synen på vilka taktiker och strategier som fungerar bäst. De senaste åren har det AI-baserade datorprogrammet AlphaGo inneburit en revolution på den fronten, och vi har nog bara sett början på det.


Go är det ultimata strategispelet. Inlärningskurvan kan verka brant till en början, men det blir enklare allteftersom.


Denna listan är inspirerad (och delvis direkt översatt) av en lista skapad av AGA, American Go Association

Bilden visar inget verkligt parti utan är en återskapning från en film. Vet du vilken? :)