Hinoki Press

Hinoki Press var ett amerikanskt förlag som övertogs av det företaget GoGameGuru, som lade ned verksamheten 2017. Det kommer bli svårt att få tag på dessa titlar i framtiden.