Ishi Press

Ishi Press var det första förlaget som gav ut engelskspråkiga böcker om Go i någon större omfattning. De flesta av deras titlar är idag inte möjliga att få tag på, men många av dem har återpublicerats av Kiseido.