Oromedia

Oromedia var ett koreanskt förlag som lade ned verksamheten 2013. Deras lager köptes upp av GoGameGuru som lade ned sin verksamhet 2017. Det kommer bli svårt att få tag på dessa titlar i framtiden.