Slate and Shell

Slate and Shell var ett förlag inriktat på engelsk Go-litteratur. Det var aktivt från 2000 till 2017. Det kommer bli svårt att få tag på dessa titlar i framtiden.