The Master of Haengma

Produkten är på ingång! 

Författare: Sung-Ho Baek

Haengma är en koreansk term som ungefärligt kan översättas till “sätter stenarna rör sig” eller “rörelse framåt”. Det används för att:

  • beskriva diverse grundläggande kombinationer av stenar och deras betydelse
  • diskutera mer intrikata drag som har en känsla av tesuji
  • beskriva en spelares stil.

Even if it is a same haengma, it can be a good move or a bad move depending on the situation. Professional players usually don't play next move until they are sure about the worth of the stone and its maximum utilization. It is the reason for them to pay full attention even though there is a predictable joseki during a game. It is a difference to amateur players who play directly.

Häftad. 288 sidor.