Yose - slutspel

Yose: Den sista fasen i ett parti, slutspelet.