19x19-bräde i shinkayaträ, 6 cm tjockt

Produkten är på ingång! 

6 cm tjockt bordsbräde i shinkayaträ. Träet är från Alaska men brädet är tillverkat på tradionellt vis i Korea av noggrant utvalda stycken som är sammanfogade på längden. De har torkats i minst tre år för att minimera risken för att träet skall spricka eller röra sig. Fungerar med alla vanliga stenar upp till 22 mm i diameter (stenar ingår inte).

Traditionellt tillverkas de finaste brädena i Japan av trä från det långsamväxande kaya-trädet, men det råder stor brist på detta och sådana bräden betingar helt andra priser. Shinkaya betyder i princip "som kaya", och är träslag som till utseende och egenskaper liknar det japanska kaya-träet. 

Mått: 60x430x462 mm.

Detta brädet ingår i flera av våra exklusivaste paket.


Stenar hittar du här