Hur spelar man Go

Hur spelar man brädspelet Go?

Spelet kommer ursprungligen från Kina (där det kallas för Weiqi) men har kommit till Sverige via Japan. I Sverige spelar vi därför oftast med japanska regler. Det finns andra regler som används i t.ex. Kina, men skillnaderna är mycket små.


Här är Gobutikens videoguide till hur man spelar Go.

Guiden består av två videos där vi berättar hur man spelar och går igenom de mest grundläggande reglerna.

I den första videon berättar vi först lite allmänt om spelet och går igenom den första regeln - Hur man fångar stenar. I videon visar vi även ett parti som spelas mellan två nybörjare som demonstration av hur ett parti kan gå till. I den andra videon går vi igenom hur man tar poäng.