Stenar i snäckskal och skiffer, 9,8 mm tjocka, Jitsuyo 35

I lager.
Antal: 1

5 499 kr

Stenar i snäckskal och skiffer av kvalitén Jitsuyo. 9,8 mm x 21,5 mm. Detta är bland de tjockaste stenarna av detta slag du kan få tag på i väst.

Stenar av de här materialen är de som traditionellt använts i Japan och anses av många som de finaste. De svarta stenarna är gjorda av skiffer och de vita stenarna är gjorda av snäckskal som slipats och putsats för hand.

Snäckskalsstenarnas mönster är graderat i tre olika grader beroende på hur många och hur raka 'streck' de har. Graderna heter Jitsuyo (standard), Tsuki (moon) och Yuki (snow). De som enligt japansk smak är de allra finaste är Yuki, de har fler streck som går rakare och mer symmetriskt över stenen. Jitsuyo-graderingen har få och mer oregelbundna streck, det är de billigaste av snäckskalsstenarna och den sorten som är vanligast i Europa. 

Det är ont om snäckskal av hög kvalité och de högre graderingarna betingar väldigt höga priser. Det är även ont om snäckor av rätt sort över huvud taget i Japan i dag, så nästan alla stenar som tillverkas där på senare år görs av snäckskal som importeras från andra länder.

Stenar i snäckskal och skiffer är för dem som värdesätter autenticitet och kvalité. 

Tips: Ha en bit filt eller tjockt tyg i botten av skålarna du förvarar dina snäckskalsstenar i, för att minska risken att det uppstår skador på dem.


OBS! Bilderna visar storlek 33, 9,2 mm tjocklek!


Skålar hittar du här